Điều khoản dịch vụ

Điều kiện và điều khoản sử dụng Mu88

1. Bất cứ tiền thưởng hay thắng cược sẽ không được quyền sang nhượng cho các tài khoản nào khác (lựa chọn riêng của công ty). Món quà của bất kỳ tiền thưởng và thắng cược, tùy vào lựa chọn riêng của nhà cái.

2. Theo lựa chọn của doanh nghiệp, quý khách có khả năng yêu cầu doanh nghiệp cung cấp thông tin dữ liệu cá nhân. Là vì ép buộc quý khách phân phối các dữ liệu đề nghị của chúng tôi. Nếu quý khách không cung cấp dữ liệu để được đề nghị, có nghĩa quý khách đã chấp thuận không tiếp tục hưởng lợi ích của quý khách đối với bất kỳ số dư còn lại trong tài khoản Mu88 của mình.

3. Yêu cầu quý khách tối thiểu 18 tuổi hoặc hơn trong tất cả hầu hết các quốc gia (tùy thuộc vào mỗi quốc gia) để có thể cá độ hoặc nhận được những khuyến mãi. Việc chưa đủ tuổi khi đăng nhập sẽ không có hiệu lực. Quý khách có khả năng kêu gọi bất kỳ thời điểm nào để mang đến cho công ty, hoặc bên thứ ba những chứng cứ về tuổi hoặc nhận diện thông tin cá nhân của mình.

4. Quý khách cần xuất trình passport phù hợp hay hình ảnh thẻ ID phù hợp khác để việc xác minh tuổi của mình. Bất cứ điều nào cũng có thể ảnh hưởng tới chúng cứ tuổi có thể bị loại trừ.

5. Việc này phân phối tiền thưởng khuyến mãi giới hạn tới một giai đoạn nào đó, chỉ được giữ lại cho mỗi quý khách / tài khoản / thành viên / khu vực yêu cầu giấy phép phù hợp với luật pháp/ email / số điện thoại / tài khoản nhận tiền ( chẳng hạn như thẻ ghi nợ, tài khoản ngân hàng, paypal, ví điện tử…) / ip theo khu vực/ môi trường mà máy tính cùng sử dụng, chẳng hạn như tại trường học, thư viện công cộng hoặc cơ quan làm việc. Chúng tôi bảo lưu quyền thu hồi lại về bất kỳ khoản tiền có sẵn nào về tiền thưởng cho người khác hay người tiêu dùng.

6. Trong khoảng thời gian diễn ra ưu đãi, các nguyên tắc về hiện trạng dùng quá nhiều trong mỗi tài khoản sẽ được thi hành. Công ty bảo lưu quyền không đáp ứng điều kiện và khuyến mãi/ hoặc website bất kỳ người dùng nào bị tình nghi có sử dụng nhiều hơn một ưu đãi. Lựa chọn việc quá nhiều tài khoản sẽ dẫn đến việc không được nhận khuyến mãi của các chương trình khác.